ห้องประชุม

meeting-100

โรงแรมพาราไดซ์มีห้องประชุมที่สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 200 คน เพดานสูง 4.5 เมตร และไม่มีเสาระหว่างห้อง มีห้องแบ่งย่อย 3 ห้อง ห้องจัดเลี้ยงที่ สามารถจุคนได้ถึง 200 คน

ภายในห้องประชุมมีอุปกรณ์ดังนี้ ทีวี 42 นิ้ว เครื่องเล่น DVD เครื่องฉาย LCD และอุปกรณ์โสตทัศน์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ รวมทั้ง น้ำดื่มและลูกอม บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในตัวอาคารตลอด 24 ชั่วโมง

Venus AB
(W*L*H) 12*14.7*4.5 m
Theatre 200 pax
Classroom 120 pax
U-shape/IUI 40/50 pax
Banquet 120-160 pax

Venus A
(W*L*H) 7.90*12*4.5 m
Theatre 130 pax
Classroom 72 pax
U-shape/IUI 25/35 pax
Banquet 50-70 pax

Venus B
(W*L*H) 6.80*12*4.5 m
Theatre 120 pax
Classroom 54 pax
U-shape/IUI 25/35 pax
Banquet 40-60 pax

Venice
(W*L*H) 7*11.75*2.40 m
Theatre 60 pax
Classroom 30 pax
U-shape 21 pax
Banquet 50-60 pax

Panorama
(W*L*H) 5*11.98*2.9 m
Theatre 60 pax
Classroom 35 pax
U-shape 21 pax
Banquet 40-50 pax

Panorama Room

Tea Room
(W*L*H) 3.2*10*2.5 m
Theatre 32 pax
Classroom 20 pax
U-shape 15 pax
Banquet 30 pax

Eve Garden ABC
(W*L*H) 8.5*26.8*2.4 m
Theatre 230 pax
Classroom 114 pax
U-shape
Banquet 180-200 pax

Eve Garden AB
(W*L*H) 8.5*23*2.4 m
Theatre 200 pax
Classroom 94 pax
U-shape 51 pax
Banquet 130-150 pax

Eve Garden A
(W*L*H) 8.5*15.4*2.4 m
Theatre 120 pax
Classroom 80 pax
U-shape 25 pax
Banquet 80-100 pax

Eve Garden B
(W*L*H) 8.5*7.6*2.4m
Theatre 80 pax
Classroom 54 pax
U-shape 13 pax
Banquet 50 pax

Eve Garden C
(W*L*H) 8.5*3.8*2.4 m
Theatre 30 pax
Classroom 20 pax
U-shape 13 pax
Banquet 50 pax