แผนที่

โรงแรมพาราไดซ์
44/29 ถนนโพธิ์ศรี, ตำบลหมากแข้ง, อำเภอเมือง, จังหวัด อุดรธานี 4100

โทร: (042) 244 719, (042) 244 720, (042) 222 615    แฟกซ์: (042) 221506

map big e